European Motorcyclist's Forum


Federation of European Mootorcyclist's Associations (FEMA), yhteisö, joka edustaa kansallisia moottoripyöräilijöitä  eri puolilla Eurooppaa, isännöi 2. ja 3. helmikuuta 2015 järjestettyä vuotuista Euroopan Moottoripyöräilijäfoorumia.
Tämän vuoden tapahtuma kattoi useita aihepiirejä moottoripyöräilyn turvallisuudesta mukaan lukien RIDERSCAN -hankkeen tulosten julkistamisesta ja sen vaikutuksista Euroopan komission tieliikenneturvallisuuden poliittisiin suuntaviivoihin vuosiksi 2011-2020, sekä tutkimusta moottoripyöräily turvallisuuden, infrastruktuurin kehittämisen ja tehokkaan viestinnän strategioita moottoripyöräilijöiden  ryhmille.

RIDERSCAN -kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoja moottoripyörien ja moottoripyöräilijöiden turvallisuudesta Euroopassa, yksilöidä millaisia parannuksia ja lisätoimia tarvitaan, jotta mootoripyöräily saadaan turvallisemmaksi, sekä luoda tietoon perustuva verkko liikenneturvallisuuden ammattilaisille Euroopassa ja koko maailmassa.

Puhujat ja moderaattorit: Anna Zee (FEMA puheenjohtaja), Pierre van Eslande (IFSTTAR, OECD), Aline Delhaye (FEMA, RIDERSCAN koordinaattori) ja Brian Harnett (Irish Road Safety Authority).

Erittäin onnistunut Euroopan Moottoripyöräilijöiden Foorumi 2015 antaa hyvät mahdollisuudet parantaa moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuutta.

3 helmikuuta 2015 Federation of European Motorcyclist's Assosiation (FEMA) järjesti European Motorcyclist's Forum 2015 seminaarin, joka päättyi Euroopan parlamentin paneelikeskusteluun RIDERSCAN -hankkeen tuloksista.
Euroopan komission osarahoittama RIDERSCAN -projekti kerää tietoja moottoripyöräilyn turvallisuudesta Euroopassa. Siinä selvitetään onnettomuuksien ehkäisemiseksi tarvittavia toimenpiteitä kaikilla moottoripyöräilyyn liittyvillä osa-alueilla ja se luo Euroopanlaajuisen, rajat ylittävän tietoon perustuvan tietoverkon.

Kun sarja esityksiä ja keskusteluja 2. helmikuuta2015 saatiin päätökseen, niin näistä keskusteluista tehdyn yhteenvedon pohjalta esiteltiin Euroopan Parlamentissa näkemyksiä RIDERSCAN projektin tuloksista ja kuulimme myös Euroopan komission tieliikenneturvallisuuden poliittisista suuntaviivoista 2011-2020.
Esittelijöinä Szabolcs Schmidt (johtaja tieliikenneturvallisuuden yksikkö, (DG MOVE) Euroopan komissio), Euroopan parlamentin jäsenet Inés Ayala-Sender ja Wim van de Camp.
Paneelissa osanottajina myös FIM CAP Jesper Christensen ja FEMA pääsihteeri Dolf Willigers ja Pierre van ELSLANDE ( ITF työryhmän puheenjohtaja)

Aamupäivän aikana kävi selväksi, että RIDERSCAN -projektissa on luotu valtava määrä tietoa ja se on erittäin hyödyllinen Euroopan komissiolle. Herra Schmidt kiitti tätä sanoen, että projektin tulokset ovat erittäin hyödyllisiä ja niitä tullaan käyttämään Euroopan komission tieliikenneturvallisuuden poliittisten suuntaviivojen 2011-2020 arvioinneissa.

Mr. Van de Camp ja Ms Ayala-Sender näkivät parantamisen varaa tieliikenneturvallisuuspolitiikassa ja korostivat tarvetta käyttää RIDERSCAN -tuloksia tässä. He myös ennakoivat moottoroitujen kaksipyöräisten (PTW) kasvavaa roolia tulevaisuuden liikennevälineinä.

Mr. Van de Camp myös kehotti moottoripyöräyhteisöjä antamaan hänelle vielä lisää tietoa, jotta hän voisi vaikuttaa paremmin Euroopan komission tieliikenneturvallisuuden poliittisten suuntaviivojen 2011-2020 arviointiin Euroopan parlamentissa.

Mr. Christensen korosti parempaa koulutusta ja ajokorttisäädöksiä; Hän kiinnitti huomiota siihen, että esillä oleva ajokorttidirektiivillä on syrjiviä vaikutuksia naisiin ja pienempiin miehiin ja pyysi, että tämä asia on käsiteltävä. Hän pyysi myös parempaa infrastruktuuria ja turvakaidestandardia.

Mr. Willigers totesi, että moottoroitujen kaksipyöräisten käyttö on osa ratkaisua nykyisten ja tulevien ruuhkien ongelmiin ja siksi PTW käyttö tulisi tehdä turvallisemmaksi. Hän toivoi, että RIDERSCAN -hankkeen tulokset ja Euroopan komission halukkuus käyttää niitä edistäisi tätä.

Mr. Van ELSLANDE viittasi esityksessään kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen kasvavasta roolista maailmanlaajuisessa liikkuvuudessa, suhteettomasta kuolonuhrien määrästä ja tarpeesta ryhtyä toimiin likenneturvallisuuden parantamiseksi. OECD / ITF kertomus sisältää suosituksia parantaa moottoripyörän liikenneturvallisuutta.

Suomesta mukana olivat MP69 ja SMOTO

EMF kokouksen ohjelma


Previous page: FEMA 1.2.2015
Seuraava sivu: YROY 2012